Villkor för ersättning enligt Rebillas kampanj "Sänkt ränta eller 300 kr"

Grundläggande krav för att du ska kunna få 300 kronor i ersättning

  • Du är över 18 år och folkbokförd i Sverige.
  • Du ansöker om lån hos oss, dvs. Northmill Bank AB, för att lösa en eller flera av dina befintliga krediter enligt instruktionerna på rebilla.com/se.
  • Du skickar in kompletta uppgifter om alla dina befintliga blancolån, avbetalningar och kreditkortsfakturor.
  • Du måste för varje befintlig kredit lämna aktuella uppgifter om kreditskuld, månadsbetalning, ränta, OCR och bankgiro/plusgiro.
  • Du har ekonomiska förutsättningar att fullgöra dina åtaganden om du ingår kreditavtal med oss (lagkrav för att vi ska få erbjuda dig kredit).
  • Du slutför din ansökan inom 14 dagar från ansökningstillfället, dock senast den 31 december 2019.
  • Du ansöker inte enbart om lösen av (i) krediter förenade med säkerhet (t ex bolån, billån, pantlån), (ii) medlemslån eller personallån, (iii) räntefria krediter, (iv) krediter understigande 1 000 kronor och (v) krediter överstigande 300 000 kronor.
  • Du har inte tidigare ansökt om Rebillalån.

Utbetalning av ersättning

Om vi inte kan erbjuda dig lån med en lägre nominell ränta än den högsta nominella ränta som du har på dina befintliga krediter betalar vi 300 kronor till dig som ersättning för att du gjort dig besväret att ansöka. Ersättningen utbetalas kontant till ett bankkonto som du anger efter att du fått besked om att vi inte kan sänka din ränta och att du har rätt till ersättning. Eventuell skatt på ersättningen betalas av dig.

Om vi kan sänka räntan på minst en av dina befintliga krediter har du möjlighet att reducera dina räntekostnader genom att acceptera vårt erbjudande, men du får inte därutöver någon kontant ersättning utbetald.

Övrigt

Ovanstående villkor gäller för ansökningar om Rebillalån som görs från och med den 23 september 2019 och som slutförs senast den 31 december 2019.

Vi reserverar oss för möjligheten att justera villkoren eller avsluta kampanjen i förtid. Meddelande om detta lämnas i så fall på rebilla.com/se. För ansökningar som inkommit till oss innan sådant meddelande lämnats gäller dock ovanstående villkor.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att använda siten godkänner du att cookies används för detta ändamål. Läs mer